CH Furniture Logo
نورپردازی قسمت دوم

انواع نورپردازی 2


نورپردازی کانونی: این نورپردازی در نقاط تمرکز یک فضا قرار گرفته و به نام کانون خیرگی شناخته می شود. نورپردازی کانونی، نوری است که قسمت خاصی از اتاق را روشن می کند و چشم را به طرف خود می کشاند. با استفاده از نورپردازی کانونی می توان محل مطالعه در اتاقی را روشن کرد و یا به بخشی از آشپزخانه که محل پخت و پزو یا آماده سازی غذا است نور بیش تری تاباند. این نوع از نورپردازی برخلاف نورپردازی عمومی، در اطراف محل روشن شده سایه ایجاد می کند.

نورپردازی کانونی
نورپردازی کانونی

مطالب مرتبط: