CH Furniture Logo
دکوراسیون حمام ایده آل تهویه حمام

دکوراسیون حمام ایده آل (تهویه حمام)

یکی از نکات ایمنی در حمام داشتن تهویه مناسب است. چرا که بسیار شنیده ایم، خفگی افراد در حمام موجب مرگ آن ها شده است، پس تهویه ی مناسب را نباید فراموش کرد و همواره در دکوراسیون یک حمام ایده آل این استاندارد را باید لحاظ نمود. در گذشته کمتر به این موضوع دقت شده و می بینیم بسیاری از حمام های قدیمی پنجره و یا حتی هواکش مناسب ندارند و افراد برای دفع رطوبت مجبور به باز گذاشتن در حمام هستند. برای داشتن تهویه مناسب در حمام یا باید پنجره ای در حمام تعبیه شده باشد و یا اقدام به نصب هواکش نمود تا هوای مرطوب و نامطبوع از حمام دفع و هوای تازه و اکسیژن وارد فضا شود.(قسمت پنجم)

دکوراسیون حمام ایده آل (رنگ حمام)

دکوراسیون حمام ایده آل (رنگ حمام)

رنگ حمام از دیگر نکات مهمی است که در خلق حمامی جذاب و ایده آل تأثیرگذار است. در حمام های کوچک استفاده از سرامیک هایی به رنگ های…

دکوراسیون حمام ایده آل (ایمنی حمام 1)

دکوراسیون حمام ایده آل (ایمنی حمام 1)

در نظر گرفتن تدابیری برای جلوگیری از برق گرفتگی در حمام از مهم ترین نکات ایمنی است که بخشی از دکوراسیون حمام را نیز شامل می شود. در…