CH Furniture Logo
صندلی بشکه ای

صندلی بشکه ای

صندلی بشکه ای توسط فرانک لوید رایت معمار معروف آمریکایی در سال 1937 برای آقایی هربرت جانسون طراحی شد. رایت از جمله معماران مشهور جهان است که در زمینه طراحی مبلمان نیز فعالیت می کرد. رایت معتقد بود هر صندلی باید براساس جایی که می خواهد در آن قرار گیرد طراحی شود و چون وسایل خانه آقای جانسون عمدتاً چوبی بودند رایت این صندلی را نیز با استفاده از چوب طبیعی و پوشش چرمی ساخت. رایت با الگو گرفتن از فرم بشکه این صندلی را به گونه ای طراحی نمود که گویی نیمی از یک بشکه بریده شده و به صورت صندلی در آمده است. این صندلی که به راحتی قابل تولید انبوه است، باعث می شود استفاده کننده آن محیطی دنج و صمیمی را در آن تجربه کند.

صندلی نانکانفورمیست

صندلی نانکانفورمیست

صندلی نانکانفورمیست توسط آیلین گری در سال 1926 طراحی گردید. این صندلی روی دو پایه استوار بود و دو دسته داشت اما فرم پایه ها و دسته ها…

صندلی تخم مرغی

صندلی تخم مرغی

صندلی تخم مرغی توسط توسط آرنه یاکوبسن معمار و طراح مطرح دانمارکی در سال 1958 طراحی شد. این صندلی برای بزرگ ترین هتل شهر کپنهاک، هتل اس آ…