CH Furniture Logo
صندلی حبابی

صندلی حبابی


صندلی حبابی با بهره گیری از ایده ساخت صندلی توپی توسط ارو آرنیو در سال 1968ساخته شد. صندلی حبابی که به صورت شفاف ساخته شده بود مانند کره ای تو خالی و آکوستیک بود که به جای فایبرگلاس از رزین اکرلیک شفاف برای ساخت آن استفاده شد تا نور نیز به داخل فضای بسته آن نفوذ کند. به دلیل شفافیت مصالح و نفوذ نور به داخل آن، این صندلی مکان مناسبی برای مطالعه کردن نیز می باشد. بعدها آرنیو صندلی حبابی شفاف را از سقف آویزان کرد و آن را به صورت معلق درآورد.

مطالب مرتبط: