CH Furniture Logo
صندلی نانکانفورمیست

صندلی نانکانفورمیست

صندلی نانکانفورمیست توسط آیلین گری در سال 1926 طراحی گردید. این صندلی روی دو پایه استوار بود و دو دسته داشت اما فرم پایه ها و دسته ها با دیگر صندلی های ساخته شده متفاوت بود. یک دسته صندلی فرمی بلند و خمیده و با روکشی از جنس چرم بود و دسته دیگر کوتاه، مورب و بدون روکش طراحی شد. طراح عمداً این دسته از صندلی را اینگونه طراحی نمود تا شخصی که روی آن می نشیند فضای بیش تری در هنگام چرخش داشته باشد و در عین حال اگر خواست سنگینی خود را بر روی دسته دیگر متمرکز کند.

انواع نورپردازی 3

انواع نورپردازی 3

نورپردازی دکوراتیو: یک دکوراسیون جذاب به احتمال زیاد تحت تأثیر یک نورپردازی مناسب قرار دارد. با نورپردازی مناسب و صحیح یک مکان می توان جلوه ای ویژه بدان…

صندلی بشکه ای

صندلی بشکه ای

صندلی بشکه ای توسط فرانک لوید رایت معمار معروف آمریکایی در سال 1937 برای آقایی هربرت جانسون طراحی شد. رایت از جمله معماران مشهور جهان است که در…