CH Furniture Logo

اصول طراحی داخلی و چیدمان اتاق نوجوان

نوجوانی سنی حساس و پر از نیازها و خواسته هایی در زمینه های مختلف می باشد. بخشی از نیازهای این سن به فضای استراحت و مطالعه ی نوجوانان نیز مربوط می شود و آن ها همواره خواهان داشتن اتاقی هستند که بتوانند آزادانه در آن خود را کشف کنند و در عین حال آرامش لازم و کافی را داشته باشند.

این مهم باید در طراحی داخلی و چیدمان اتاق نوجوانان لحاظ گردد تا به کمک علم طراحی داخلی و دکوراسیون، بخشی از نیازهای آرامش و آزادی که وابسته به فضای پیرامون آن هاست و بر آن تأکید ویژه دارند، تأمین شود.

مهم ترین اصل در طراحی اتاق نوجوانان پرهیز از کلیشگی و توجه به روحیات خاص دخترانه و یا پسرانه ی آن هاست. مادر و پدرها گاهاً اصرار بر رعایت اصولی در دکوراسیون اتاق نوجوان خود دارند که از نظر ایشان خشک و کلیشه است و به لحاظ روانی نیز آن ها را محدود و افکار آن ها را بسته نگه می دارد.

پس در اولین گام باید اجازه دهیم فرزندمان خود کلیات طراحی داخلی و چیدمان اتاقش را تعیین کند.

 

تاثیر رنگ سبز در دکوراسیون

تاثیر رنگ سبز در دکوراسیون

تاثیر رنگ سبز در دکوراسیون روی آرامش افراد تاثیرگذار است. رنگ سبز رنگ طبیعت است و بکارگیری این رنگ در خانه موجب ایجاد احساس آسایش و آرامش خیال…

اصول طراحی داخلی و چیدمان اتاق نوجوان (اتاق پسرانه)

اصول طراحی داخلی و چیدمان اتاق نوجوان (اتاق پسرانه)

یکی از مهم ترین اصول برای طراحی داخلی و چیدمان یک اتاق پسرانه، آن است که ضمن تعبیه ی فضای لازم برای قرار دادن لباس و وسایل شخصی…