CH Furniture Logo


طراحی فضای زیرپله


با طراحی فضای زیرپله می توان بخشی از کمبود فضا را در منازل امروزی و یا هر فضای دیگری جبران نمود. پله ها در یک فضا، علاوه بر آن که به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء و عناصر طراحی داخلی و دکوراسیون آن به شمار می روند، فضای کافی برای نمایش آثار هنری و همچنین طراحی قفسه و کمدهای مورد نیاز را در اختیار کاربر قرار می دهند.

به صورت کلی طراحی این فضای خام به میزان خلاقیت و هوشمندی طراح بستگی دارد که با توجه به کاربری و نیازها و سلایق کاربران، چه نوع عملکردی در فضای زیر پله و دیوارهای مجاورش تعریف می کند.

مطالب مرتبط: