CH Furniture Logo
فضای شست و شو در آشپزخانه

فضای شست و شو در آشپزخانه


بخشی از آشپزخانه که در آن فرایند شست وشو انجام می گیرد و از سینک ظرفشویی و ماشین ظرفشویی تشکیل شده است حوزه شست وشوی آشپزخانه نامیده می شود. برای طراحی این قسمت بهتر است ماشین ظرفشویی بلافاصله در کنار سینک ظرفشویی قرار گیرد تا قرار دادن ظروف از سینک به داخل ماشین ظرفشویی به راحتی انجام گیرد. در حالت بهینه، سینک ظرف شویی دارای دو بخش مجزا برای شست و شو و آبکشی است تا جای کافی برای شستن ظرف ها در لگن ظرفشویی وجود داشته باشد. آب چکان نیز باید در بالای سینک نصب شود تا بعد از شست و شو ظروف بر روی آب چکان قرار گیرند.

مطالب مرتبط: