CH Furniture Logo
Feng-Shui-at-home1

فنگشویی: پیشرفت در زندگی


پیشرفت در زندگی از طریق دور ریختن و یا تعمیر لوازم و اشیاء قدیمی و خراب

همان طور که می دانیم بر اساس اصول فنگ شویی برای هر هدفی در زندگی راهکاری در طراحی داخلی و دکوراسیون وجود دارد.

طبق اصول فنگشویی، اگر پیشرفت در زندگی را هدف قرار دهیم، باید برای رسیدن به این هدف در دکوراسیون نکاتی را مد نظر قرار دهیم.

مثلاً دور ریختن لوازم و اشیاء قدیمی و خراب یکی از راهکارهایی است که فنگشویی برای موفقیت و پیشرفت در زندگی پیشنهاد می کند.

در این اصل، فنگشویی پیشنهاد می کند یا برای لوازم و اشیاء قدیمی کاربردی جدید تعریف کنیم و مطابق با آن، وسیله را تعمیر کنیم ،

اگر فرسودگی و خرابی وسیله به حدی است که قابل تعمیر نیست، آن را از محیط خانه، فضای کار و … دور کنیم. زیرا وجود وسایل و لوازم خراب باعث تولید انرژی منفی می شود

و از پیشرفت، برنامه ریزی و زمان بندی درست جلوگیری می کند.

مطالب مرتبط: